هود های ازمایشگاهی

هود های ازمایشگاهی

برای کنترل کردن ذرات موجود در هوا از یکی از تجهیزات آزمایشگاهی به نام هود آزمایشگاهی یا Biological Safety Cabinet استفاده می شود. گزارشات و بررسی ها حاکی از آن است که فعالیت هایی مثل میکروب شناسی (یا کشت میکروب)، تهیه اسید و سانتریفیوژ باعث ایجاد و شکل گیری آئروسل یا ذرات معلق در هوا مانده شده که موجب مبتلا شدن پرسنل ها به بیماری می شود. کار هودهای ایمنی زیستی جداسازی این ذرات از هوا است.

هود آزمایشگاهی در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد؟
در آزمایشگاه ها برای حفاظت کردن از پرسنل هایی که با مواد عفونی کار می کنند.
حفاظت کردن از پرسنل دربرابر تجزیه نمونه هایی که موجب ایجاد آلودگی می شوند.
برای جلوگیری کردن از منتشر شدن آلودگی در هوا بر اثر کار با مواد شیمیایی .

هود های ازمایشگاهی

به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه را که شما به دنبال آن هستید پیدا کنیم.

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟