تجهیزات هیستولوژی

تجهیزات هیستولوژی

بافت شناسی  شاخه ای از زیست شناسی است که آناتومی میکروسکوپی بافت های حیوانی و گیاهی را مطالعه می کند. توانایی تجسم یا تفاوت ساختارهای میکروسکوپی، از طریق استفاده از لکه های هیستولوژیک، به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. بافت شناسی یکی از مهم ترین موضوعات در دانشکده پزشکی است.

بافت‌شناسی علم بررسی میکروسکوپی تشکیل، ساختار و کارکرد بافت‌ها است.

دانش‌های زیستی مرتبط با بافت‌شناسی از این قرارند:

  • یاخته‌شناسی یعنی بررسی یاخته‌ها، این دانش یک سطح پایین‌تر از بافت‌شناسی قرار دارد.
  • کالبدشناسی: بررسی اندام‌ها
  • ریخت‌شناسی: بررسی کلیه سازواره‌ها (ارگانیسم‌ها)

چهار نوع بافت وجود دارند: 1.پیوندی 2.عصبی 3.ماهیچه ای 4.پوششی

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟