جارتست

دستگاه جارتست نمایندگی velp ایتالیا

برای ارزیابی انعقادسازی محلول هایی که غلظت مواد جامد معلق آنها کمتر از mg/lite5000 باشد از جار تست استفاده می شود. یک دستگاه جار تست شامل چندین همزن کاملاً یکسان است که با یک موتور می چرخند. هر همزن در داخل یکی از بشرهای دارای حجم های مساوی از نمونه آب مورد نظر قرار میگیرد.

روش های جارتست

در روش جار تستی که در زیر بیان می شود از سولفات آلومینیوم یک ماده ی شیمیایی برای لخته بستن در تصفیه ی آب، و یک جارتست معمول 6 دسته ای استفاده می شود. نتایجی که از این روش به دست می آید کمک به بهینه سازی عملکرد مرکز تصفیه ی آب می کند.

امکان تغییر سرعت همزن ها جهت دستیابی به شرایط بهینه وجود دارد ولی همه همزن ها در هر لحظه سرعت یکسانی دارند.

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟