سیکولاتورها

سیکولاتورها
چيلر دستگاهي است که حرارت را از مايع (معمولاً آب) بر اساس سيکل تبريد تراکم بخار و يا جذبي مي‌زدايد. اين مايع مي‌تواند براي خنک کاري هوا و يا دستگاه‌ها استفاده شود که معمولاً به صورت سيکل و درون يک مبدل حرارتي جريان دارد. به عنوان يک محصول جانبي مهم، حرارتي که از مايع جذب شده يا بايد به محيط خارج دفع شود يا براي کارايي‌هاي بالاتر براي مقاصد گرمايي استفاده شود. نگراني‌هايي در مورد طراحي و انتخاب چيلرها وجود دارد. اين نگراني‌ها شامل، کارايي، بازده، تعمير و نگهداري، آسيب پذيري‌هاي محيطي است.
مختصر که چيلر به دستگاهي گفته مي‌شود كه ايجاد برودت مي‌نمايد. اساس كار كليه چيلرها بر مبناي تبخير سيالي مي‌باشد كه آن را سرد مي‌نامند.
چيلرها از مهم‌ترين تجهيزات توليد برودت در ساختمان‌هاي بزرگ محسوب مي‌شوند و شناخت صحيح از اين ماشين‌ها، عامل اساسي در انتخاب تجهيزات و بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان مي‌باشد.

سیکولاتورها
به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه را که شما به دنبال آن هستید پیدا کنیم.

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟