اسمومتر

اسمومتر

◀️ اسمومتر دستگاهی برای اندازه گیری فشار اسمزی یک محلول ،کلوئید یا ترکیب است. اسمومتر به منظور مشخص سازی غلظت نمک  ها یا قند های حل شده در نمونه های خونی یا ادرار مفید می باشد . استفاده از این راه هم در مشخص سازی وزن مولکولی ترکیبات ناشناخته و پلیمر ها مفید می باشد .
 
◀️ اسمومتری به معنای اندازه گرفتن قدرت اسمزی یک ماده می باشد . در هر آزمایشگاه بیوشیمی در سراسر بیمارستان های دنیا از این ابزار به منظور اندازه گیری اسمزی بودن خون یا ادرار به چشم می خورد . 
 
◀️ بدن در نگه داشتن خون در یک غلظت اسمزی پایدار حدود 290 mosmol عملکردی عالی دارد در نتیجه هر نوع انحراف از این مقدار می تواند نتیجه ای بارز داشته باشد . بررسی آن قادر به مشخص سازی درد یک بیمار نیست ، ولی ترکیب آن با سایر علائم مشاهده شده یا تست ها می توانند کمک به تشخیص بیماری و اتخاذ یک روش درمانی کند .
به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه را که شما به دنبال آن هستید پیدا کنیم.

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟