دانسیتومتر

دانسیتومتر

برای اندازه گیری این که یک جسم، چه مقدار به هم پکیده است (فضای بین اجزای تشکیل دهنده آن جسم، چه قدر است) به دانسته نیاز داریم. اجسام چگال تر، فضای خالی کم تری در شبکه بلوری خود دارند. چگالی معمولا با واحد گرم در هر میلی متر اندازه گیری می شود؛ بنابراین دانسیته جسمی که روی ترازو قرار می گیرد، از روی تعداد گرم (جرم جسم) تقسیم بر مقدار فضایی که جسم اشغال می کند (حجم آن) به دست می آید.

معمولا دانسیته اجسام با دانسیته آب مقایسه می شود تا متوجه شویم آیا این اجسام روی آب شناور می مانند یا در آن غرق می شوند. دانسیته آب در حدود 1.00 g/mL  است. اگر دانسیته جسمی بزرگ تر از دانسیته آب باشد، حتما در آب غرق خواهد شد و برعکس.

به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه را که شما به دنبال آن هستید پیدا کنیم.

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟