ژل درایر

ژل درایر

ژل درایر به منظور خشک کردن آگارز یا محیط ژلی پلی اکریل آمید استفاده شده در الکتروفروز ژل به منظور جداسازی ماکرو مولکول های DNA ، RNA و پروتئین ها به کار گرفته می شود . سیستم های خشک کننده ممکن است شامل رک های خشک کننده ی هوایی شبه اجاقی یا درایر های خلاء بر پایه ی عمل مکش ، شوند .

نحوه ی استفاده از ژل درایر
پیش از استفاده :
• کاربر جدید بایستی تحت آموزش به وسیله ی یک مدیر یا یکی از کاربران فعلی قرار گیرد .
• همواره اطلاعات بایستی در برگه ی گزارشات افزوده شوند .
اطمینان داشته باشید که خلاء کار می کند ( البته منظور این جا پمپ است ، درایر ها مهر و موم های خلاء خوبی به شمار می روند . )
پمپ بایستی امکان رسیدن به حداقل دمای –26 در Hg را داشته باشد .
• سطح مایع تله ی پمپ را بررسی کنید .
• پیش از آغاز فرآیند خشک کردن برگه ی گزارشات را پر کنید
• یک برگه کاغذ صافی زیر ژل قرار دهید
• با قرار دادن ژل روی ژل درایر ، آن را بپوشانید
• خلاء را فعال کنید
• هیتر و تایمر را روشن کنید
• بعد از سپری شدن چند دقیقه بر گردید و مطمئن شوید که درایر در حال گرم شدن می باشد
• ژل را هنگامی بردارید که خشک باشد ، سپس همه چیز را خاموش کنید .

به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه را که شما به دنبال آن هستید پیدا کنیم.

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟