کروماتوگرافی گازی اسپکترومتر جرمی(GC/MS)

فروش کروماتوگرافی گازی | فروش کروماتوگرافی گازی جرمی | خرید GC-MS

فروش کروماتوگرافی گازی کمپانی Agilent

اجزای تشکیل دهنده کروماتوگرافی گازی جرمی

این دستگاه متشکل از دو قسمت اسپکترومتر جرمی و کروماتوگرافی گازی می باشد. در این دستگاه از ستون کروماتوگرافی برای جداسازی ترکیبات مختلف و از اسپکترومتر جرمی برای شناسایی اجزاء جداسازی شده استفاده می گردد.

حساسیت این دستگاه بسیار قابل توجه بوده و بعد از جداسازی و اسکن توسط اسپکترومتر جرمی، با استفاده از کتابخانه و اطلاعات موجود در رایانه دستگاه که اطلاعات و طیفهای جرمی ترکیبات مختلف در آن وجود دارد می توان اقدام به شناسایی اجزای جداسازی شده کرد.

کاربرد GC/MS

این دستگاه در زمینه های مختلف علوم مانند شیمی، پزشکی، داروسازی، نانوشیمی و… کاربرد فراوانی دارد. بعنوان نمونه در زمینه نانوداروها جهت جداسازی و شناسایی آنها و همچنین در زمینه های حذف آلاینده های آلی محیط زیست با استفاده از نانوکاتالیستها و نانوکربنها از این دستگاه استفاده زیادی شده است.

نمایندگی Agilent ، فروش طیف سنج نشر اتمی ؛ فروش HPLC ، فروش GC

فروش  GC 6890 ، فروش ICP-MS ،

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟