کروماتوگرافی گازی ریفربیش

کروماتوگرافی گازی GC کارکرده مدل 5975C ساخت شرکت Agilent می باشد. کروماتوگرافی گازی GC دست دوم مدل 5975C مجهز به یک آشکارساز انتخابی جرم می باشد. کروماتوگرافی گازی GC دست دو مدل 5975C یک طیف سنج جرمی چهار قطبی انتقالی برای تجزیه و تحلیل کمی و کیفی توسط یونیزاسیون الکترون (EI) ، یونیزاسیون شیمیایی مثبت (PCI) و یونیزاسیون شیمیایی منفی (NCI) است. کروماتوگرافی گازی GC استوک مدل 5975C را می توان با لوازم جانبی اضافی پیکربندی کرد تا آن ها را برای کاربردهای مختلف سازگار کند. سیستم داده MS ChemStation کروماتوگرافی گازی GC ریفربیش مدل 5975C با بهره وری بالای خود می تواند داده ها را از دو آشکارساز MS و GC پردازش کند. کروماتوگرافی گازی GC کارکرده مدل 5975C عملکرد برتر ، قابلیت اطمینان بی نظیر ، بهره وری بیشتر و سهولت در استفاده را برای کاربر به ارمغان می آور

به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه را که شما به دنبال آن هستید پیدا کنیم.

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟