الکترود

فروش الکترود | خرید الکترود | قیمت electrode

فروش الکترود های  WTW آلمان ، نمایندگی کمپانی HACH آلمان

اکثر الکترودهای ph متر الکترودهای ترکیبی هستند . یک الکترود از دو عنصر اصلی تشکیل شده است . یک عنصر یک نیم سلول خود حسگری است و دیگری نیم سلول مرجع به شمار می رود .هر دو واحد های نیمه سلولی بایستی به منظور کامل کردن مدار pH برای اندازه گیری pH با یک دیگر به کار گرفته شوند .

 

نیمه سلول حس کننده قسمتی از الکترود است که مسئول قسمت اندازه گیری سیستم است ، آن را به عنوان قطب ” مثبت ” مدار در نظر بگیرید . این قسمت از الکترود معمولا حاوی غشائی حساس به تغییر pH محلول مورد اندازه گیری است . نیم سلول مرجع یک پتانسیل ثابت مرجع به وجود می آورد که برای اندازه گیری pH لازم است ، آن را به عنوان قطب منفی مدار در نظر بگیرید .

نمایندگی WTW آلمان ، الکترود پ هاش WTW ، الکترود  کنداکتومتر ، نماینده HACH  ، سنسور های آنلاین WTW ، الکترود های میلواکی

 OXI electrode کمپانی WTW  ، سنسور ORP electrode wastewater  ، الکترود های WTW

نمایش 1–10 از 13 نتیجه

فهرست