شیکرهای آزمایشگاهی

شیکرهای آزمایشگاهی

نماینده فروش کمپانی IKA  و D-lab

شیکر آزمایشگاهی دستگاهی است که برای بر هم زدن مایعات در حجم های بالا بکار می رود. شیکر آزمایشگاهی در انواع شیکر اوربیتالی و رفت و برگشتی برای بر هم زدن مایع در بالن و ارلن، شیکر لوله یا اصطلاحا ورتکس و شیکر روتاتور که با چرخش در زوایای مختلف باعث برهم زدن مایع در لوله آزمایشگاهی می شود دسته بندی می شود.

شیکر های ازمایشگاهی و شیکر پلیت برای شیکر و بر هم زدن انواع پلیت طراحی شده است . مدل VXR کمپانی IKA از این انواع هست.

 شیکر لوله 

برای شیکر کردن لوله و سال از شیکر لوله استفاده می شود مدل های MS3 Basic , Vortex 1وjenus 3 را ببینید .

نمایندگی IKA المان ،  شیکرهای اربیتالی IKA  ، نمایندگی GFL ، شیکر های کمپانی GFL  ، شیکرهای اربیتالی GFL المان ، شیکر های ازمایشگاهی 

نمایش 1–10 از 34 نتیجه

فهرست