نمایش 9 24 36

دستگاه ICP-OES پرکین مدل optima 7300DV نمایندگی perkin elemer

دستگاه جذب اتمی AAS مدل Elmer AAnalyst 200

طیف سنج برگ CI-710 نمایندگی CID

طیف سنج مدل DR6000 UV-VIS نمایندگی HACH

Agilent 82357b Usb-gpib Interface

G8000-70002 Easy-fit Torch

UNICO SQ4802 UV/VIS Spectrophotometer

تومان4,590

Varian SpectrAA 55 series

unico SQ-4802 Spectrophotometer

تومان4,590

APEL PD-303 Spectrophotometer

PTS D620 Frequency Synthesizer

PTS D500 Frequency Synthesizer

دستگاه zeeman مدل GTA 120 نمایندگی Agilent

Agilent GTA 120 zeeman

دستگاه 8-Position Multicell Transport نمایندگی Agilent

ورود

حساب کاربری ندارید؟