نمایندگی Bio Rad

نمایندگی بیوراد ( Bio Rad)

آزمایشگاههای بیو راد در سال 1952 توسط دیوید شوارتز و همسرش آلیس که هر دو فارغ التحصیل اخیر دانشگاه کالیفرنیا در برکلی هستند تاسیس شد. ب . در سال 1999 ، بیو راد  پاستور سانوفی دیاگزیستیکر رو خرید  و این امر موقعیت شرکت را در بازار محصولات تشخیصی HIV و بیماریهای عفونی تقویت کرد. در حال حاضر کمپانی Biorad در زمینه های علوم زیستی و علوم غذایی و سیستم های جداسازی و اسپکتروسکوپی فعالیت دارد. ترمال سایکلر های کمپانی Biorad ,نیز الکتروفورز و پاور سوپلای و نیز ریل تایم PCR شرکت داری شهرت جهانی هست.ما بعنوان نماینده Bio rad اماده آرائه این سیستم ها و نیز خدمان فنی کلیه دستگاه هی بیوراد هستیم .سل ایمیجینگ و سل کانتر های و فلوسایتومتری های کمپانی Biorad در اکثر مقالات به چشم میخورد

هیچ محصولی یافت نشد.

فهرست