برچسب: نمایندگی Merck millipore

نمایندگی Merck millipore

خرید دستگاه آب فوق خالص | فروش دستگاه آب فوق خالص | نمایندگی Merck millipore

در سال 1668 ، فردریش ژاکوب مرک داروخانه انگل را در دارشتاد آلمان خریداری کرد.

تبدیل مرك به یك شركت صنعتی محور در سال 1827 مشخص شد كه امانوئل مرك ، آلكالوئیدها را برای توزیع به شیمیدانها جدا كرد و مشخص كرد ، با پیشرفت قرن ، همینطور این شركت ، محصولات جدید اولتراپور فروخته شد ؛ اولین فرایند تولید بیوتكنولوژی. ؛ و مرک وارد بازار شد.

امروز ، مرک یک شرکت جهانی داروسازی ، شیمیایی و علوم زندگی است و دارای تاریخچه ای است که در سال 1668 آغاز شد و آینده ای در حدود 660000 کارمند در 66 کشور جهان شکل گرفته است.

ورود

حساب کاربری ندارید؟