نمایندگی Velp

نمایندگی Velp | نماینده Velp | نماینده رسمی ولپ (Velp)

نمایندگی Velp در راستای تامین تجهیزات عمومی و پیشرفته ازمایشگاهی

پپشینه شرکت velp

VELP Scientifica که در سال 1983 تأسیس شد ، امروزه ارائه دهنده جهانی در زمینه ابزارهای آزمایشگاهی و راه حل های تحلیلی است.

تعهد مداوم به توسعه دانش از طریق نوآوری مداوم محصول و توسعه پایدار اصول استراتژی VELP است.

VELP با استفاده از شرکت تابعه کاملاً متعلق به شرکت VELP Scientific واقع در نیویورک ، ایالات متحده ، در حال حاضر به بازار آمریکای شمالی نزدیکتر است که هم اکنون مشتریان از طراحی ایتالیا و کیفیتی که در سطح جهانی در دسترس است بهره مند می شوند.

automatic-Distillation

 

نماینده ولپ(Velp) ایتالیا ، فروش هات پلیت ، فروش هموژنایزر ، فروش همزن مکانیکی ، دستگاه کدورت سنح ، پمپ های پریستالتیک Velp ، جارتست Velp  ،

کجلدال های سزی UDK velp ، ترموراکتور های velp 

هیچ محصولی یافت نشد.

فهرست