تجهیزات آزمایشگاهی

دستگاه تعیین نقطه ذوب

دستگاه تعیین نقطه ذوب

دمای ذوب یا نقطهٔ ذوب به دمایی که در آن، ماده به‌طور کامل از حالت جامد به مایع (یا بالعکس) تبدیل می‌شود، دمای ذوب (یا دمای انجماد) می‌گویند. دمای ذوب/انجماد در نمودارهای فازی به‌عنوان نقطهٔ ذوب/نقطه انجماد مطرح می‌شود. تمامی نقاطی که روی خط میان فاز مایع و جامد قرار دارند، همگی بیانگر نقطهٔ انجماد/ذوب هستند. معروف‌ترین نقطهٔ ذوب/نقطهٔ انجماد مربوط به آب است. نقطهٔ ذوب و انجماد همیشه برای مواد خالص در نظر گرفته می‌شود. ناخالصی و فشار روی نقطهٔ ذوب/انجماد تأثیر می‌گذارد. درحین ذوب‌شدن/منجمدشدن، دمای جسم ثابت می‌ماند. وجود ناخالصی سبب کاهش نقطه ذوب می‌گردد

دستگاه ملت پوینت برای اندازه گیری دمای ذوب است؛ دمای ذوب یک جامد (یا به ندرت به نام نقطه گدازش) دمایی است که در آن نقطه حالت آن ماده در فشار جوی از جامد به مایع تغییر پیدا می کند.
 
در نقطه ی ذوب، فاز جامد و مایع در تعادل قرار دارند. نقطه ی ذوب یک ماده بستگی به فشار دارد و معمولا در فشار استاندارد مشخص می شود. دمایی که در آن ماده از حالت مایع به جامد بر می گردد با نام نقطه ی انجماد یا نقطه ی کریستالی شدن شناخته می شود. به خاطر توانایی بعضی از مواد برای نشان دادن عمل فوق تبرید، نقطه انجماد به عنوان یکی از خصوصیات یک ماده در نظر گرفته نمی شود.
 
 
تکنیک های آزمایشگاهی متعددی برای تعیین نقاط ذوب وجود دارند. Kofler bench یک نوار فلزی به همراه یک گرادیان دمایی است. هر ماده ای را می توان روی قسمتی از نوار، برای مشخص سازی رفتار دمایی در دمای آن نقطه، قرار داد. کالری متری روشی تفاضلی اطلاعاتی در رابطه با نقطه ی ذوب به همراه آنتالپی ذوب در اختیار قرار می دهد.
 
 
 
 
 
 
 
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *