اخبار آزمایشگاهی

رزومه شرکت آرا تجهیز فارمد

شرکت آراتجهیز فارمد اخذ نمایندگی برترین تجهیزات آزمایشگاهی

ما خواستیم با ایجاد سامانه فروش اینترنتی تجهیزات ازمایشگاهی شما را از به روز ترین تجهیزات آگاه و دسترسی شما را به اطلاعات تجهیزات و کاتالوگ و وب سایت آنها ساده تر سازیم =.
واین امر تنها با داشتن پشتوانه علمی و سالها تجربه در امر تجهیز مراکز و موسسات آزمایشگاهی و با داشتن کادر مجرب و کارشناس فنی در امر خدمات پس از فروش میسر می گردد.

۱ – محصولات کمپانی Agilent آمریکا
اسپکتروفتومتر و اسپکتروفلوریمتر ، طیف سنجی نشر اتمی ، طیف سنج جذب اتمی ، کروماتوگرافی مایع و کروماتوگرافی گازی ، طیف سنج پلاسمای جفت شده القایی و اتوسمپلرهای ازمایشگاهی و چیلر های ازمایشگاهی و کلیه متعلقات و لوازم

۲- محصولات کمپانی perkin Elmer آمریکا
اسپکتروفتومتر ها و طیف سنج جذب اتمی ، کروماتوگرافی مایع و کروماتوگرافی گازی و سیستم های CHNOS

۳- محصولات کمپانی Olympus ژاپن
انواع میکروسکوب های بیولوژی دو چشمی و سه چشمی CX23 ،CX33 و میکروسکوب های پلاریزان عبوری و انعکاسی ، میکروسکوب های اینورت ، میکروسکوب های متالوژی و استریومیکروسکوب های ازمایشگاهی ، سیستم های عکس براداری میکروسکوبی

۴- محصولات کمپانی Sherwood انگلیس
فلیم فتومترهای کلاسیک و صنعتی و کلینیکال

۵- محصولات کمپانی Brookfield آمریکا
انواع رئومتر و ویسکوریمتر ، ویسکوزیمتر کربس ، حمام آب سیرکوله و انجمادی ، ویسکوزیمتر پودر ، تکسچر آنالایزر نرم افزارها ی ویسکوزیمتری

۶- محصولات کمپانی Hach آمریکا
PH متر ، هدایت سنج ، اکسیژن متر ، کدورت سنج ، BOD متر ، راکتور COD ، کلرسنج دیجیتال ، اسپکتروفتومتر و فتومتر و انالایزر های انلاین اب و فاضلاب

۷ – محصولات کمپانی WTW آلمان
PH متر ، هدایت سنج ، اکسیژن متر ، کدورت سنج ، BOD متر COD متر ، رنگ سنج ، فتومتر ، آنالایز های اب و فاضلاب و انواع الکترود های مربوطه و محلول های کالیبراسیون

۸- محصولات کمپانی Unico آمریکا
اسپکترو متر های ویزیبل و یو وی ویزیبل و اسپکتروفتومتر های دابل بیم و انواع سل و کوت های اسپکتروفتومتری

۹- محصولات کمپانی KERN آلمان
انواع ترازوهای ازمایشگاهی و صنعتی ، انواع ترازو و رطوبت سنج ، میکروسکوب های بیولوژی و پلاریزان و اینورت بیولوژی و متالوژی

۱۰- محصولات کمپانی atago ژاپن
انواع رفراکتومترهای دیجیتالی پرتابل و رومیزی و رفراکتورمترهای پرتابل چشمی و پلاریمتر های رومیزی ، ویسکوزیمترهای ازمایشگاهی

۱۱- محصولات کمپانی Varian استرالیا
انواع پمپ های ازمایشگاهی و پمپ های خلا قوی

۱۲- محصولات کمپانی IKA آلمان
انواع استیرر مگنت ، همزن های مکانیکی و مغناطیسی ، شیکر های اربیتالی و الاکلنگی ، انواع هموژنایزر ، آسیاب ، شیکر انکوباتور ، ورتکس ، هات پلیت ، انواع روتاری اپراتور ، دستگاه اندازه گیری گشتاور ، کالریمتر ، ترموستات و راکتور آزمایشگاهی

۱۳- محصولات کمپانی Minolta ژاپن
کلروفیل متر و کالری متر

۱۴- محصولات کمپانی CID آمریکا
دستگاه اندازه گیری سطح برگ ، فتوسنتز متر

۱۵- محصولات کمپانی Decagon آمریکا
سان اسکن ، سطح سنج برگ ، انالایزر حرارتی

۱۶- محصولات کمپانی GFL آلمان
آب مقطر گیرهای یکبار و دو بار تقطیر ، بن ماری شیکر ، شیکر انکوباتور و شیکرهای اربیتالی

۱۷- محصولات کمپانیHamilton انگلیس
آب مقطر گیرهای یکبار و دو بار تقطیر

۱۸- محصولات کمپانیParagon آمریکا
کوره های آزمایشگاهی

۱۹- محصولات کمپانیNabertherm آلمان
کوره های آزمایشگاهی

۲۰ – محصولات کمپانیbuchi آلمان

انواع روتاری اواپراتور

 

۲۱ – محصولات کمپانی Hettich آلمان
سانتریفیوژ های هماتوکریت ،میکرو سانتریفیوژ و سانتریفیوژ های ساده و یخچالدار با روتور های مختلف ، سل واشر

۲۲ – محصولات کمپانی Aczet امریکا
طیف سنج های اشعه ایکس
۲۳ – محصولات کمپانی Centurion انگلیس:
سانتریفیوژ های هماتوکریت ،میکرو سانتریفیوژ و سانتریفیوژ های ساده و یخچالدار با روتور های مختلف ، سل واشر
۲۴- محصولات کمپانی D-Lab چین :
انواع استیرر مگنت، همزن های مکانیکی و مغناطیسی، شیکر های اربیتالی و الاکلنگی، انواع هموژنایزر، هات پلیت، رولر میکسر، اسپین و ورتکس، روتاری اواپراتور، ترمال سایکلر، ترموبلاک، ترومیکسر آزمایشگاهی
۲۵-نماینده Bio-rad امریکا
ریل تام پی سی آر و ترمال سایکلر و انواع الکتروفورزهای افقی و عمودی ، پاورسوپلای آزمایشگاهی
۲۶ – محصولات کمپانیElectrothermal انگلیس:
شوف بالن یا منتل های آزمایشگاهی ، دستگاه نقطه ذوب
۲۷ – محصولات کمپانی velp ایتالیا:
انواع هات پلیت و هیتر ، همز ن های مکانیکی ، همو ژنایزر های آزمایشگاهی ، BOD متر , COD توربیدیمتر ، انکوباتور BOD، سوکسله و کجلدال
۲۸- محصولات کمپانی Waring آمریکا:
انواع مخلوط کن آزمایشگاهی و صنعتی
۲۹ – محصولات کمپانیLabteK ایتالیا:
هات پلیت های صفحه بزرگ
۳۰ – محصولات کمپانی Elma آلمان :
انواع حمام های التراسونیک
۳۱ – محصولات کمپانی G-wonکره :
انواع رطوبت سنج و شوری سنج دیجیتالی و پرتابل ، رفراکتومتر های دیجیتالی ، دستگاه های سنجش اسیدیته و دستگاه اندازه گیری رطوبت هوا
۳۲ – محصولات کمپانی Memmert آلمان :
آون ، انکوباتور ، بن ماری ، آون خلاء ، انکوباتور CO2 در حجم های مختلف
۳۳- محصولات کمپانی Carbolite انگلیس :
انواع انکوباتور و آون های دمای بالا
۳۴ – محصولات کمپانیYIDI چین :
روتاری میکروتوم ، میکروتوم کامپیوتری ، دهیدراتور های اتوماتیک ، حمام بافت ،خرد کنند ه های کامپیوتری
۳۵ – محصولات کمپانیSJ-Cryo چین :
تانک های ذخیره نیتروژن
۳۶ – محصولات کمپانیMVE آمریکا :
تانک های ذخیره نیتروژن
۳۷ – محصولات کمپانیPoulten آلمان :
سمپلر های با حجم ثابت و متغییر ، انواع دیسپنسر
۳۸- محصولات کمپانیbiotek آمریکا :
الایزا ریدر و الایزا واشر
۳۹- محصولات کمپان Jiun air دانمارک :
انواع پمپ و کمپرسورهای هوا
۴۰ – محصولات کمپانیLabnet آمریکا :
اسپین ، سانتریفیوژهای ساده و یخچالدار ، الکتروفورز روتاتور ، میکسر سه بعدی ، شیکر ، روکر

رزومه شرکت آرا تجهیز فارمد
۴۱ – محصولات کمپانیJenway انگلیس :
اسپکترو متر های ویزیبل و یو وی ویزیبل
۴۲ – محصولات کمپانیAND ژاپن :
ترازوهای دقیق آنالیتیکال ، ترازوهای ازمایشگاهی و تراوزهای طلا و جواهرات
۴۳- محصولات کمپانیMtops کره :
انواع هات پلیت و هیتر و شوف بالن های تک خانه و چند خانه در حجم های مختلف
۴۴- محصولات کمپانیJB آمریکا :
پمپ های خلاء روغنی
۴۵ – محصولات کمپانیHanon چین :
دستگاههای هضم ، تقطیر ،کجلدال ،سوکسله ، نقطه ذوب ، پلاریمتر ،رفرکتومتررومیزی دیجیتال
۴۶ – محصولات کمپانیAdolf Fenz آلمان :
رطوبت سنج ، دماسنج های دیجیتالی ، باران سنج و فشار سنج
۴۷ – محصولات کمپانیApel ژاپن :
انواع هموگلوبین متر و بیلی روبین متر
۴۸ – محصولات کمپانی Hinotek تایوان :
انکوباتور شیکر و شیکر پلیت
۴۹ – محصولات کمپانیTest tool تایوان :
انواع رفراکتورمتر های پرتابل و شوری سنج ها و اندسکوپی صنعتی
۵۰ – محصولات کمپانی Vitlab المان:
انواع دیسپنسر و میکروپیپت های ازمایشگاهی و پی پت پرکن های دیجیتالی،
۵۱- محصولات کمپانیCAPP دانمارک :
انواع سمپلر های ازمایشگاهی
۵۲- محصولات کمپانی bettersize چین :
پارتیکل سایزر و پارتیکل کانتر
۵۳ – محصولات کمپانیCasella امریکا :
پارتیکل کانتر
۵۴- محصولات کمپانیBWB انگلیس :
فلیم فتومتر های ازمایشگاهی
۵۵ – محصولات کمپانیBruker المان :
XRF و XRD و دستگاه رامان
۵۶ – محصولات کمپانی Adam انگلیس :
ترازوهای ازمایشگاهی و انالیتیکال
۵۷ – محصولات کمپانی Reign تایوان :
پاک کننده بذر ، سختی سنج میوه ، فیبرآنالایزر ، رطوبت سنج و دماسنج خاک ، تراکم سنج خاک ، مساحت سنج دیحیتال ، رطوبت سنج غلات ، آنالایزر پربی ، مقسم بذر ، سختی سنج دانه آفلاتوکسین انالایزر ، کجلدال انالوگ
۵۸ – محصولات کمپانی Novel چین :
انواع میکروسکوب و استریومیکروسکوب های ازمایشگاهی ، میکروسکوب های دیجیتال ، میکروسکوب پلاریزان عبوری و عبوری انعکاسی ، میکروسکوب اینورت متالوزی و بیولوژی ، میکروسکوب متالوزی ، میکروسکوب صفحه گرم ، میکروسکوب های استاد دانشجو و سیستم های عکس برداری میکروسکوبی
۵۹ – محصولات کمپانیJenus چین :
انواع میکروسکوب و استریومیکروسکوب های ازمایشگاهی ، میکروسکوب های دیجیتال ، میکروسکوب پلاریزان عبوری و عبوری انعکاسی ، میکروسکوب اینورت متالوزی و بیولوژی ، میکروسکوب متالوزی ، میکروسکوب صفحه گرم ، میکروسکوب های استاد دانشجو و سیستم های عکس برداری میکروسکوبی

رزومه شرکت آرا تجهیز فارمد
۶۰ – محصولات کمپانی آرا تجهیزفارمد ایران :
اب دیونایزر های ازمایشگاهی ، اب فوق خالص سازهای آزمایشگاهی ، انواع چیلر ها . سیرکولاتورها ، سیست عکس برداری میکروسکوب
۶۱ – محصولات کمپانیpolyscince امریکا :
انواع چیلر های ازمایشگاهی
۶۲ – محصولات کمپانیVen Der Hijden المان :
انواع چیلر های ازمایشگاهی
۶۳ – محصولات کمپانیCor چین :
انالایزرر روغن و شیر
۶۴- محصولات کمپانی Kario ایتالیا :
نرم افزار های کاریوتایپ

محصولات مصرفی شرکت آرا تجهیز به صورت زیر می باشد : 
۱٫ انواع کاغذ صافی مانکتل آلمان
۲٫ انواع فیلتر ۴۵/۰ ، ۲/۰ ، ۸/۰ ، ۳ میکرون ، سارتریوس آلمان
۳٫ انواع ویسکوزیمتر سه شاخه مدل ابل هود فیشر آمریکا
۴٫ انواع ویسکوزیمتر دو شاخه مدل کانون فیشر آمریکا
۵٫ انواع ترمومتر ASTM و ترمومتر معمولی (الکلی و جیوه ای ) فیشر آمریکا
۶٫ انواع هیدرومتر خاک ۱۵۱H و ۱۵۲H فیشر آمریکا
۷٫ انواع مگنت آزمایشگاهی مارک فیشر آمریکا
۸٫ انواع اسپاچول و اسپاتول مارک فیشر آمریکا
۹٫ انواع سوزن تشریح مارک فیشر آمریکا
۱۰٫ انواع سل کوارتز (UV/Vis و فلورمتری ) مارک فیشر آمریکا
۱۱٫ دستگاه هات پلیت با مگنت دیجیتال مارک فیشر آمریکا
۱۲٫ انواع گیره نوا (دوبل) مارک فیشر آمریکا
۱۳٫ انواع پورا پیپت پاستور سیلکونی مارک فیشر آمریکا
۱۴٫ انواع کروزه کروسیبل و کوارتز و آلومینا و چینی مارک فیشر آمریکا
۱۵٫ جک آزمایشگاهی تا ظرفیت ۶۰ کیلوگرم سوئیسی

محصولات مصرفی شرکت آرا تجهیز
۱۶٫ انواع لامپ اتمیک و اسپکت و میکروسکوب
۱۷٫ انواع کریمپر (دستگاه پلمپ شیشه ای پنی سیلین) کره ای
۱۸٫ انواع سرنگ هامیلتون آمریکا
۱۹٫ انواع دیسپنسر بایوهیت آلمان
۲۰٫ انواع لام و لامل مدرج
۲۱٫ لام هاوارد سل با لامل انگلیس
۲۲٫ لام مک مستر VWR آمریکا
۲۳٫ لام سدویک رافتر انگلیس
۲۴٫ لام نئوبار ساده و آینه دار آلمانی
۲۵٫ انواع دماسنج قلمی و پرتابل دیجیتال
۲۶٫ دماسنج و رطوبت سنج محیط دیجیتالی
۲۷٫ سیستم فیلتراسیون شیشه ای اسکات آلمان
۲۸٫ سیستم فیلتراسیون شیشه ای آرژانتینی
۲۹٫ سیستم فیلتراسیون چینی
۳۰٫ هولدر ۲۵ پلی کربنات قابل اتوکلاو سارتوریوس آلمان
۳۱٫ هولدر ۴۷ پلی کربنات قابل اتوکلاو سارتوریوس آلمان
۳۲٫ انواع پمپ وکیوم روغنی و دیافراگمی و پرستالتیک
۳۳٫ انواع کلمن ۵ لیتری تا ۴۰ لیتری
۳۴٫ انواع سمپلر بایوهیت آلمان و اورنج بلژیک
۳۵٫ انواع کارتوش معمولی و فایبر گلاس وکوارتز مانکتل آلمان
۳۶٫ انواع UV- BOX با طول موج ۲۵۴ تا ۳۶۶ نانومتر
۳۷٫ انواع الکترود pH متر شیشه ای و پلاستیکی مارک فیشر آمریکا

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *