تجهیزات آزمایشگاهی

BOD چیست؟

BOD چیست؟

اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی چیست ( B.O.D)
اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی یا B.O.D مقدار اکسیژن حل شده ی مورد نیاز ارگانیسم های هوازی زیستی در یک بدنه ی آبی برای تجزیه ی ماده ی آلی حاضر در یک نمونه آب داده شده در دمایی خاص طی یک بازه ی زمانی معین می باشد .

B.O.D و COD
اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی ( BOD ) یک تست تجربی است که میزان پیش نیاز های نسبی اکسیژن فاضلاب ، آب های آلوده ، آب رو را مشخص می کند . تست های BOD اکسیژن مولکولی به کار گرفته شده در طول یک مدت انکوباسیون خاص برای تجزیه ی بیوشیمیایی ماده ی آلی ( کربن اکسیژن مورد نیاز ) و اکسیژن استفاده شده برای اکسیده کردن ماده ی معدنی نظیر یون آهن و سولفید ها را اندازه گیری می کنند .

از روی اندازه گیری BOD میتوان درصد سلامت و پاکی نمونه آب یا فاضلاب را تشخیص داد;اندازه تاسیسات تصفیه بیولوژیکی خصوصا میزان هوادهی فاضلاب در حوضچه های هوادهی را میتوان با اندازه گیری BODمحاسبه نمود.اگر BODنمونه کم باشد نمونه مورد نظر پاک است یا آنکه ارگانیزم های درون آن مرده اند و نیازی به اکسیژن ندارند.مثلا اگر BODآبی ppm1یا کمتر باشد نمونه تقریبا خالص است.آب باBOD تاppm5 نسبتا خالص فرض میشود و وقتی که BODبه بیشتر از ppm5 برسد خلوص نمونه مورد نظر مورد تردید قرارا میگیرد تا جایی که اگر به ppm20 یا بیشتر برسد سلامت عمومی مورد خطر واقع میگردد.

زیاد بودن BODآب در ورودی رودخانه ناشی از ورود فاضلاب است و تمام آبزیان را میکشد زیرا BODبالا نشان از وجود مواد آلی بالاست و باعث میشود اکسیژن مورد نیاز آبزیان توسط میکروارگانیزمهای تجزیه کننده مواد آلی دزدیده شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *