آنالیز دستگاهی

نمایش 9 24 36

دستگاه جذب اتمی مدل AA220 نمایندگی Varian

دستگاه جذب اتمی مدل AA240FS نمایندگی Varian

دستگاه جذب اتمی مدل AA-6300 نمایندگی Shimadzu

دستگاه جذب اتمی مدل AAnalyst 800 نمایندگی Perkin

دستگاه جذب اتمی مدل PinAAcle 900Z نمایندگی Perkin

دستگاه جذب اتمی مدل AAnalyst 600 نمایندگی Perkin

دستگاه جذب اتمی مدل 1038218 نمایندگی Agilent

دستگاه جذب اتمی مدل AA280FS نمایندگی Agilent

دستگاه جذب اتمی مدل AA240FS نمایندگی Agilent

دستگاه Model 6125 LCMSD with infinity II نمایندگی agilent

دستگاه TSQ Vantage Triple Stage Quadrupole LC MS Mass Spectrometer نمایندگی Thermo

دستگاه Quadrupole MS Xevo TQ-S Micro نمایندگی Waters

دستگاه کروماتوگرافی گازی جرمی GCMS مدل Quantum XLS نمایندگی Thermo

دستگاه کروماتوگرافی گازی جرمی GCMS مدل ISQ نمایندگی Thermo

دستگاه کروماتوگرافی گازی جرمی GCMS مدل 5977B نمایندگی Agilent

دستگاه کروماتوگرافی گازی جرمی GCMS مدل 5975 MSD نمایندگی Agilent

دستگاه کروماتوگرافی گازی جرمی GCMS مدل 5973 MSD نمایندگی Agilent

دستگاه طیف سنج نشر اتمی مدل MP4200 AES نمایندگی Agilent

دستگاه طیف سنج پلاسما ICP-OES مدل optima 83000v نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنج پلاسما ICP-OES مدل optima 80000v نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنج پلاسما ICP-OES مدل optima 73000v نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنج پلاسما ICP-OES مدل optima 43000v نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنج پلاسما ICP-OES مدل 710 نمایندگی Varian

دستگاه طیف سنج پلاسما ICP-OES مدل ICPE 9820 نمایندگی Shimadzu

دستگاه طیف سنج پلاسما ICP-OES مدل icap 65000 Radial نمایندگی Thermo

دستگاه طیف سنج پلاسما ICP-OES مدل 725 نمایندگی Agilent

دستگاه طیف سنج پلاسما ICP-OES مدل 720 نمایندگی Agilent

دستگاه طیف سنج پلاسما ICP-OES مدل 710 نمایندگی Agilent

دستگاه طیف سنج پلاسما ICP-OES مدل 5100 نمایندگی Agilent

دستگاه کروماتوگرافی مایع مدل UPLC H-class نمایندگی Waters

دستگاه کروماتوگرافی مایع مدل Alliance 2695 نمایندگی Waters

دستگاه کروماتوگرافی مایع مدل Prominence LC-20 نمایندگی Shimadzu

دستگاه کروماتوگرافی مایع مدل ICS-3000 نمایندگی Dionex

دستگاه کروماتوگرافی مایع مدل HPLC 1200 نمایندگی Agilent

دستگاه کروماتوگرافی گازی GC مدل Trace 1300 نمایندگی Thermo

دستگاه کروماتوگرافی گازی GC مدل Intuvo ۹۰۰۰ نمایندگی Agilent

دستگاه کروماتوگرافی گازی GC مدل 7820A نمایندگی Agilent

کالریمتر (رنگ‌سنج) جیبی مدل DR900 نمایندگی HACH

کالریمتر (رنگ‌ سنج) جیبی مدل DR300 نمایندگی HACH

تیتراتور تمام اتومات کمپانی Hach

تیتراتور دستی کمپانی Hach

ترازو رطوبت سنج مدل MB120 نمایندگی OHAUS

دستگاه XRF ترمو فیشر مدل Niton™ XL5 Plus Thermo

دستگاه LC/MS شیمادزو مدل LCMS-2020 Single Quadrupole

دستگاه کروماتوگرافی GC مدل 2010 FID نمایندگی Shimadzu

دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل GC6890 Plus نمایندگی Agilent

دستگاه Ultimate 3000 HPLC نمایندگی Thermo

دستگاه کروماتوگرافی مایع Waters alliance 2795 HPLC

دستگاه UPLC مدل ACQUITY H-Class نمایندگی Waters

دستگاه کروماتوگرافی مایع مدل alliance E2695 نمایندگی Waters

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟